Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Перша частина включає загальні питання курсу, електропривод з двигунами постійного струму, асинхронними, синхронними

Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Перша частина включає загальні питання курсу, лінійні та нелінійні системи автоматичного керування

Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Друга частина включає дискретні та оптимальні системи автоматичного керування.