Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Перша частина включає загальні питання курсу, лінійні та нелінійні системи автоматичного керування

Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Друга частина включає дискретні та оптимальні системи автоматичного керування.