Дисципліна  “Електричні системи та мережі” зі спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Семестр 4-й. Тести

Зміст дисципліни “Основи релейного захисту та автоматика” викладено в освітньо-професійній програмі вищої освіти зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".