Метою викладання навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є формування знань про науку, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та методичними основами наукового дослідження, захисту інтелектуальної власності.

Курс призначається для студентів природничого факультету (1 курс, 1 семестр, група БТ-18-1). Курс включає такі теми: основні закони хімії, будова атома, термохімія перетворень, хімічна кінетика, електролітична дисоціація, розчини та способи виразу їх концентрації, електрохімічні процеси.