Адміністративною послугою є результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи.

Факультет права, гуманітраних і соціальних наук, курс - 4й, семестр - 7, група - ПЗ-15-1. Основна мета навчальної дисципліни - формування знань, положень трудового права, вироблення умінь правильного застосування приписів нормативно-правових актів щодо відносин у сфері праці та відносин, тісно пов’язаних із трудовим.

         


Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне право» є вивчення нормативно-правових актів, матеріалів юридичної практики та юридичної літератури з питань правового регулювання цивільних відносин, а також забезпечити подальше вивчення господарського права і процесу, банківського, сімейного, кримінального права тощо.

Адміністративне право регулює діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. Є обов'язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Норми адміністративного права складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права.

Метою навчальної дисципліни «Реєстраційне право» є: утворити у студентів знання з правового регулювання адміністративних послуг, а також надати чітке уявлення, що розуміється під такими правовими категоріями як «публічна послуга», «адміністративна послуга», а також сформулювати їх особливості.