Педагогічні знання, уміння й навички необхідні спеціалістові для розв’язання професійних завдань у роботі з персоналом і соціальними групами, налагодження ділових міжособистісних стосунків, здійснення навчання та виховання персоналу, а також для самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації. Основний зміст дисципліни «Педагогіка» полягає в обґрунтуванні наукового підходу щодо визначення змісту, доцільних прийомів, методів, засобів самовдосконалення і впливу на підлеглих з метою підвищення професійної зрілості, розвитку моральних якостей, а також розв’язання конкретних задач навчання і виховання.