Курс вищої математики читається два роки протягом 3-х семестрів. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у другому семестрі. Складається з декількох основних тем інтегрального числення, починаючи з невизначених інтегралів і закінчуючи подвійними та криволійнійними інтегралами.
Тут ви знайдете довідкові матеріали для студентів - приклади оформлення курсових і дипломних робіт, зразки титульних листів, звітів з практики, зразки характеристик, щоденник практики, зразки рефератів, відгук керівника і рецензента, зразки та правила оформлення економічної частини до диплома, приклад оформлення розділу з охорони праці, вимоги до оформлення текстів та багато іншого.
Курс призначений студентам спеціальностей 014.09 - середня освіта (інформатика), 113 - прикладна математика, та 6.040302 - інформатика. Частина 2, 7- семестр.

Навчальний курс "Методи оптимізації та дослідження операцій / 3 сeмeстр" призначено для студентів другого курсу зі спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 014 "Середня освіта (інформатика)". Основні теми навчального курсу: основи теорії методів оптимізації функції однієї та багатьох змінних.

Курс складається з двох змістовних модулів: 1) моделі представлення електронної інформації і сучасні формати даних; 2) методи і засоби обробки інформації на програмному рівні. Курс викладається студентам спеціальностей "інформатика", "прикладна математика".
Курс викладається магістрам спеціальності 014.09 - середня освіта (інформатика) - 9 семестр.
Курс викладається магістрам 6-го курсу спеціальності 113 - Прикладна математика. 11-й семестр.