Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності, які описують механіку руху автомобіля, його взаємодію з дорогою і повітрям, експлуатаційні властивості автомобіля.

«Методи випробувань та основи сертифікації» - це навчальна дисциплінаи яка знайомить студентів зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» з плануванням, підготовкою та проведенням випробувань автомобільної техніки; засобами та обладнанням для проведення експериментальних випробувань автомобілів; обробкою та аналізом результатів випробувань; основними принципами, структурою та правилами сертифікації транспортних засобів, їх складових частин і предметів обладнання.

Дисципліна “Автомобілі” дає цілісне уявлення механіки руху автомобіля, його взаємодії з дорогою і повітрям, експлуатаційних властивостей автомобіля. У студентів формуються вміння та навички щодо аналізу та розрахунку тягово-швидкісних та інших параметрів автомобіля.

«Історія інженерної діяльності» – це навчальна дисципліна, яка знайомить студентів зі спеціальності 274 - «Автомобільний транспорт» зі специфічним видом діяльності – інженерною працею, її передісторією та основними етапами розвитку; сприяє створенню інженерного типу мислення; розкриває особливості обраної професії.

"Конструкція двигунів" це дисципліна предметом вивчення якої є конструкція автомобільних двигунів, його механізмів та систем, вплив основних факторів на технічно-економічні показники двигунів, знайомство з методами іспиту, регулюванням та з їх конструкціями.
Надійність - це один з основних показників якості машин, що виявляється з часом і відображає зміни, які відбуваються в машині протягом усього терміну її експлуатації. Курс "Надійність машин" викладається один семестр. Складається з декількох тем. Курс призначено для студентів третього курсу спеціальності "Галузеве машинобудування".

«Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» - це навчальна дисципліна, яка знайомить студентів зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» зі змістом та задачами технології виробництва та ремонту автомобілів; з основами теорії тертя та зношування деталей; з методами та формами організації виробництва, обслуговування та ремонту автомобілів; з методами діагностики працездатності, відновлення, складання вузлів і автомобілів при виробництві та після капітального ремонту.

Дисципліна «Спеціалізований рухомий склад» знайомить студентів про групування вантажів та класифікацію спеціалізованого рухомого складу для їх перевезення, з особливостями обчислення та дослідження властивостей, що зумовлені спеціалізацією автопоїздів, самоскидів різного призначення, автомобілів-фургонів та автоцистерн, а також спеціальних транспортних засобів для перевезень великовагових та довговимірних вантажів.

Забезпечення науково-методичної підготовки студентів з методів одержання, перетворення, передачі та використання теплової енергії, економного використання паливо-енергетичних ресурсів.