Короткий курс теоретичної механіки.

Курс "Теоретична механіка"  призначений для студентів денного відділення  спеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт». В ньому розглядається: рівновага тіл (розділ "Статика"), кінематичні характеристики руху твердих тіл (розділ "Кінематика") та рух матеріальних точок та механічних систем с урахуванням їх мас та діючих сил.