Курс для студентів 2-го курсу ІМІТ, 1 семестр, група: МЗНс-18-1. 180/6, Теми навчального курсу:  Атомна будова металів. Будова сплавів. Формування структури металів і сплавів при кристалізації. Аналіз процесів кристалізації за допомогою діаграм стану. Структурні зміни в металлах і сплавах у твердому стані не повязані з фазовими перетвореннями. Пластична деформація і рекристалізація металів. Фазові перетворення у твердому стані. Структурні зміни, що зумовлені обмеженою розчинністю у твердому стані. Формування структури при дифузійному зміненні складу сплавів. Залізо та його сплави. Конструкційні сталі. Інструментальні сталі. Чавуни сірі, високоміцні.