Курс дисципліни призначений для студентів спеціальності 131-«Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» (2-й рік підготовки, 4-й семестр, ІМіТ). Дисципліна призначена для формування творчого потенціалу, необхідного для самостійної постановки нових інженерних задач, рішення задач пошуку та дослідження нових конструкторсько-технологічних рішень, які в кінцевому рахунку забезпечують підвищення якості продукції, досягнення світового рівня створених об'єктів, інтенсифікацію виробництва та економію ресурсів.