Курс для студентів 3-го курсу ІМіТ, 6-й семестр, групи: ПМ-16-1(ІМ)ПМс-17-1. Теми курсу: машина, як обєкт виробництва, виробничий і технологічний процеси, точність у машинобудуванні, розмірні ланцюги, формування якості деталей, які оброблюються на металорізальних верстатах, припуски на механічну обробку, виробничність та економічність технологічних процесів, основи проектування технологічного процесу виготовлення деталі, основи розробки технологічного процесу складання машин. Курс містить навчальні матеріали та тести до курсу.