Курс для студентів 1-го курсу ІМІТ, 1 семестр, групи: ГМ-18-1, АТ-18-1.  Теми навчального курсу передбачають знайомство із металургійними процесами отримання металів і сплавів; освоєння і практичне використання основних методів отримання заготовок литтям, обробкою тиском, механічною обробкою, зварюванням; вивчення способів механічної обробки деталей з різних матеріалів; засвоєння основ теорії легування і термічної обробки, фазових перетворень; отримання навичок з вибору матеріалу та обробки і використання способів підвищення комплексу експлуатаційних властивостей.