Курс для студентів 2 курсу ФПГіСН, 4 семестр, група: ЖУР-17-1. Програма навчального курсу передбачає вивчення реклами та зв’язків з громадськістю як сучасних продуктивних комунікаційних технологій, що використовуються в умовах ринкової економіки зокрема в мас-медіа, формуючи громадську думку щодо того чи іншого ринкового обєкту. Значна увага в курсі приділяється способам організації рекламної діяльності та ПР діяльності, розгляду механізмів взаємодії трьох основних елементів: виробника\ рекламодавця, рекламної агенції \ рекламного відділу, ПР агенції\ Пр відділу, споживача та ролі журналіста або копірайтера в цьому процесі.