Курс для студентів 4 курсу ФЕУ, 8 семестр, група МН-15-1. Програма навчального курсу передбачає отримання знань про сутність таких понять як „реклама” та „рекламна діяльність”, їх основних завдань і функцій, ознайомлення з основними етапами розвитку реклами, місцем реклами у системі маркетингових комунікацій, засобами її розповсюдження та методами привернення уваги до рекламного продукту, правилами та способами планування та організації рекламної діяльності підприємства, засобами її контролю тощо. Набуття навичок практичної (творчої) та продуктивної („креативної”) діяльності  в галузі реклами.