Курс для студентів 1-го курсу ФЕУ, 1 семестр, група МН-18-1. Програма навчального курсу передбачає вивчення теоретичних основ щодо понять техніки і технології; ролі технології у соціально-економічному розвитку суспільства; ознайомлення з поняттями технологічного процесу, принципами організації; ознайомлення з виробничим процесом, його відмінностями від технологічного; вивчення класифікації технологічних процесів і шляхів щодо закономірностей розвитку технологічних процесів. Опанування техніко-економічних показників технологічних процесів. Ознайомлення з класифікацію конструкційних матеріалів, відомостями про їх фізико-хімічні, механічні, технологічні та експлуатаційні властивості, металургійні процеси виготовлення металів а також процеси, які забезпечують отримання металів підвищеної якості.