Курс призначений для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (4-й рік підготовки, 8-й семестр, ІМіТ). Теми курсу: аналіз конструкції деталі; вибір і обґрунтування послідовності обробки поверхонь; вибір металорізальних верстатів та інструментів по обробці поверхонь деталі; вибір параметрів різальної частини; розрахунок конструктивних параметрів різального інструмента.