Курс призначений для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» освітнього ступеня «магістр», освітня програма «Технології машинобудування» (7-й семестр, ІМіТ). Теми курсу: поняття вихідної інструментальної поверхні; умови формоутворення; рухи під час формоутворення; визначення вихідної інструментальної поверхні; формоутворення заданої поверхні деталі відомим інструментом; програмування траєкторії руху; геометричні теорії формоутворення; оцінювання різальних інструментів; математичне моделювання формоутворення поверхонь.