Курс призначений для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» освітнього ступеня «магістр», освітня програма «Технології машинобудування» (7-й семестр, ІМіТ). Теми курсу:основні поняття САПР; склад та структура САПР; класифікація САПР; САПР різальних інструментів; математичне забезпечення САПР різального інструменту; пласка та просторова задачі профілювання; методи профілювання фасонних різців; методи профілювання протяжок; методи профілювання черв’ячних фрез.