Курс призначений для студентів першого (третього - для скороченої форми навчання) курсу спеціальності «Галузеве машинобудування», 2-й (6-й) семестр, ІМіТ. Теми курсу: основи технології складання у машинобудуванні; основи технології ливарного виробництва; обробка металів тиском; обробка конструкційних матеріалів різанням; фізико-механічні основи обробки матеріалів різанням; обробка заготовок на токарних верстатах; різальний інструмент та схеми обробки на свердлувальних верстатах; обробка заготовок на фрезерних верстатах.