За сучасних умов бурхливого розвитку науково-технічної революції, інтенсивного збільшення наукової та науково-технічної інформацї, швидкої зміни й оновлення знань особливого значення набуває підготовка у вищій школі висококваліфікованих спеціалістів, які мають високу загальнонаукову і професійну підготовку, здібних до самостійної творчої праці, впровадження до виробничого процесу новітніх і прогресивних результатів. Одна із головних задач у галузі науки – подальше вдосконалення підготовки кваліфікованих кадрів, у тому числі для виробництва та експериментально-виробничих підрозділів наукових організацій. Курс для студентів 3 курсу ІМІТ, 5 семестр, група ПМ-16-1(ІМ).