Курс для студентів 4 курсу ІМіТ, 7-семестр, група ПМс-16-1(ТМ). Теми курсу: технологічний процес виготовлення станин, основні вимоги до корпусних деталей, технологічний процес обробки різанням корпусних деталей, виготовлення ступінчастих валів, виготовлення зубчастих передач, виготовлення важилів, виготовлення шатунів. Курс містить навчальні матеріали та тести до курсу.