Дисципліна "Загальний курс транспорту" викладається на першому курсі для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Під час вивчення студенти вивчають чотири основні теми: 1 Шляхи сполучення та дороги; 2 Термінали автомобільного транспорту; 3 Силові установки; 4 Транспортні засоби.