Дисципліна "Проектування транспортно-складських комплексів" викладається на п’ятому курсі в десятому семестрі для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)".