Бухгалтерський облік є інформаційною системою, яка надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності. Система обліку являє собою сукупність процедур, які мають на меті фіксувати всі операції банку.