«Управлінський облік» – курс, метою якого є формування знань студентів щодо організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду; оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо управлінського обліку на підприємствах; засвоєння організації й складання внутрішньої звітності підприємств. Курс призначено для студентів 3 курсу зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр».