Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з функціонування банківської системи, банківської діяльності та її впливу на соціально-економічні процеси в країні