Мета: послідовне формування у студентів системи знань у галузі страхування, вивчення основних положень теорії та практики страхування майнових інтересів юридичних і фізичних осіб.