Курс призначено для студентів 4 курсу зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр». Знайомить студентів з порядком обчислення податків, їх обліком у платників і в податковій інспекції; основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують податкову звітність підприємств; принципами побудови, порядком і строками складання, змісту, структурою та порядком складання всіх форм податкової звітності, які подає підприємство певним користувачам, розумінням економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства.