Мета дисципліни “Інвестування” — дати студентам фундаментальні теоретичні і практичні основи для розуміння стратегії, організації, інструментів та механізмів інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; сформувати розуміння багатогранного впливу інвестиційного процесу на підвищення конкурентоспроможності підприємства, галузі, національної економіки.