Фінансовий ринок є складною системою економічних і правових відносин, пов"язаних з випуском, обігом, купівлею-продажем різноманітних фінансових активів з метою акумулювання фінансових ресурсів та спрямування їх у сфери найбільш ефективного використання. Переміщення і перерозподіл коштів на фінансовому ринку найчастіше відбувається за допомогою інституціональних фінансових посередників, тобто банків і небанківських фінансових установ ( інвестиційних фондів та компаній, страхових компаній, пенсійних фондів, кредитних спілок). Фінансові посередники, використовуючи різні способи залучення і розміщення коштів, забезпечують виконання головної функції фінансового ринку – трансформування грошових заощаджень у працюючий капітал.Основними сегментами фінансового ринку є ринок банківських кредитів, валютний ринок, ринок цінних паперів.Вивчення особливостей фінансового ринку, його інструментів,механізмів функціонування та регулювання, впливу фінансового ринку на ефективність економіки є завданням дисципліни "Фінансовий ринок".