Мета: формування ринково орієнтованого економічного світогляду, знань і навичок стосовно з’ясування механізмів встановлення та відновлення рівноваги мікросистем та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Завдання: засвоєння мотивів, основних закономірностей та методологічних принципів поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах на мікрорівні; оволодіння універсальним інструментарієм для самостійного аналізу та обґрунтування прийняття оптимальних господарських рішень за умов обмеженості засобів і наявності альтернативних можливостей.