Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні економічні категорії, що діють в системі автотранспортних перевезень, економічні закони та економічні принципи дії ринкових відносин на автомобільному підприємстві.