Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є надання студентам базових знань і практичних навичок з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної дія­льності з урахуванням світового досвіду.