Дисципліна "Проектування терміналів та складів" викладається на другому курсі в четвертому семестрі для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)".

Загальна кількість годин - 150 / 5 кредитів. Шаблон курсу - типовий.

Метою викладання навчальної дисципліни "Проектування терміналів та складів" є вивчення будови, обладнання,

технології робіт на вантажних терміналах і складах основних типів вантажів, їх ролі у транспортному процесі,

загальної методики проектування вантажних терміналів і складів.

Під час вивчення студенти вивчають дев’ять тем:

Модуль № 1: 1. Склади в системах ділової логістики. 2. Вантажі та вантажопотоки. 3. Обладнання та пристрої для зберігання вантажів. 4. Підйомно-транспортне обладнання. 5. Вантажно-розвантажувальні дільниці складів.

Модуль № 2: 6. Улаштування та технологія роботи складів штучних вантажів. 7. Контейнерні термінали. 8. Склади сипучих вантажів. 9. Склади рідких вантажів, металу та великогабаритних вантажів, лісоматеріалів.