Тести розраховані на студентів спецільності 263 "Цивільна безпека".

Тести розраховані для модульного контролю студентів спеціальності 263 "Цивільна безпека". Автор тестів проф. Володимир Колосюк.

Курс призначений для студентів спецільності 263 "Цивільний захист" факультету природничих наук, кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки ( 2 курс групп ЦБ денної та заочної форм навчання).Тести з навчальної дисципліни "Промислова екологія" модуль 1, призначені для студентів спеціальності 263 "Цивільна безпека"

Курс викладається бакалаврам зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» - 5 семестр. Метою вивчення навчальної дисципліни «Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій» є отримання теоретичних знань та практичних навичок з питань розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

Курс викладається бакалаврам зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» - 1 семестр.

 Призначено для студентів першого курсу спеціальності 263 "Цивільна безпека" груп ЦБ.

Тест призначений для студентів спецільності 263 "Цивільний захист" факультету природничих наук, кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки 1 курс 2 семестр групп ЦБ заочної та денної форм навчання