Факультет природничих наук, 2 курс, 3-й семестр. Мета курсу: формування у студентів систематичних знань щодо складу і будови атмосфери, способів опису стану атмосфери, фізичних процесів, що протікають у ній, закономірностей формування погоди і клімату, та їх впливу на стан довкілля.

Екологія в системі наук. Основні положення вчення про екосистеми. Основні положення аутекології (екології організмів). Основні положення демекології (екології популяцій). Основні положення сінекології (екології угруповань). Основні положення глобальної екології (вчення про біосферу).Цілі і методи управління. Організаційні форми методів. Принципи і функції управління. Стадії виділення (відокремлення) функцій управління. Типи класифікацій функцій управління. Функції попереднього управління. Функції оперативного управління. Функції заключного управління. Процес управління. Техніка і технологія управління. Класифікація техніки управління. 


Для студентів напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Кафедра ЕБОП, Факультет природничих наук.
Для студентів напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, кафедра ЕБОП, факультет природничих наук.