Друга частина курсу знайомить з попередньою обробкою заготовок та конструкцією, принципом роботи металорізальних верстатів для обробки поверхонь; з основними методами обробки типових поверхонь деталей ПТМ (зовнішніх і внутрішніх циліндрових, різьбових, плоских, фасонних та зубчатих, шпонкових канавок і шліцьових поверхонь деталей), з технологією механічної та термічної обробки типових деталей підйомно-транспортних машин. Студенти отримають знання з основ  технології складання машин, навчатимуться вести розрахунки з технічного нормування та затискних механізмів пристосувань.

Основна мета дисципліни – розширити знання про особливості перетворення заготовок у деталі шляхом механічної обробки різанням; ознайомити з технологією, будовою та схемами роботи металорізальних верстатів й іншого обладнання для виготовлення деталей машин.

Мета дисципліни – інженерна підготовка студентів в області теорії надійності обладнання, ознайомлення з раціональними методами організації безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту машин, надання необхідних знань для практичної діяльності інженера-механіка в області створення, експлуатації і ремонту машин, що мають важливе значення для забезпечення високого технічного рівня, безпеки і максимальної ефективності їх виробничого використання.

Мета цієї дисципліни – ознайомлення з фізико-механічними властивостями ґрунтів як середовища взаємодії з робочими органами машин; вивчення конструкції машин (екскаваторів, скреперів, бульдозерів, розпушувачів та інших спеціальних машин), їх робочих органів та вивчення методик розрахунку робочих органів машин й механізмів та їх основних параметрів.

Основна мета дисципліни – дати необхідні знання про основні властивості металів та сплавів, а також особливості формування заготовок різними способами (лиття, обробка тиском, зварювання та їх механічна обробка різанням); ознайомити з технологією і роботою обладнання для формування та обробки на ньому заготовок різноманітними способами.

У дисципліні  «Теорія механізмів і машин» (ТММ) розглядається структура і кінематика основних типів механізмів, їх побудова; синтез основних типів механізмів по заданим умовам; динаміка механізмів; механічні характеристики; силове дослідження механізмів; дослідження руху механізмів під дією заданих сил.

Даний курс розкриває основні поняття про виробничий i технологічний процеси та їх структуру, вибір заготовок та основи базування деталей, методи i засоби вимірів; точність i якість виготовлення деталей, шорсткість поверхні; технологічність конструкції машини; основні принципи розробки технологічних процесів виготовлення деталей.

Для студентів Навчально-наукового інституту механіки і транспорту. Напрями: 131 - Інженерна механіка; 133 - Галузеве машинобудування, 274 - Автомобільний транспорт.