Курс розрахований на студентів спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Перша частина включає загальні питання курсу та лінійні системи автоматичного керування

Курс розрахований на студентів спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Друга частина включає нелінійні, дискретні та оптимальні системи автоматичного керування.