Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок в області електричних мікромашин, які призначені для різного роду систем керування та автоматики

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, курс 2, семестр 3. Теми курсу: Основи метрології, Електровимірювальні прилади, Вимірювальні перетворювачі

Курс викладається магістрам 5 курсу спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ("Електричні машини і апарати"). 9 семестр.Мета дисципліни є засвоєння необхідних знань з принципів правильного тлумачення міжнародної технічної термінології, формування твердих практичних навичок з перекладу джерел технічної інформації, отримання навичок викладення результатів науково-дослідної роботи іноземною мовою.

Для студентів спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


141.3 спеціалізація «Електричні машини і апарати»

Для студентів спеціальностей 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 274 – Автомобільний транспорт, 275.03 – Транспортні технології. Електричні кола постійного струму; Електричні кола синусоїдного струму; Трифазні електричні кола; Нелінійні електричні кола; Магнітні кола; Електричні машини; Електроніка; Мікропроцесорна техніка.
Для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Розрахунок кіл постійного струму, розрахунок кіл синусоїдного струму символічним методом, розрахунок чотириполюсників, розрахунок трифазних кіл, розрахунок нелінійних та магнітних кіл, розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах.