Календар

Загальна подія

Викладено положення про онлайн систему. Важливо.

19:30

Інформація викладачам: У розділі "Нормативна документація" викладено наказ 73-1 від 21.03.2019 про затвердження "Положення про систему онлайн-навчання" та "Положення про атестацію ЕНК" та самі положення. Викладачам рекомендується ознайомитися із вказаними положеннями, оскільки вони містять вимоги до ЕНК та критерії їх оцінювання.